Figur med Sokrates. Købt i Athen. 1988. Privat foto ©

Pratheo - et filosofisk begreb

Pratheo er et akronym for de to græske begreber PRAXIS og THEORIA. I praksis er alt foranderligt. Derfor vil alt, hvad der er svært gå over igen. Kriser, sorg, smerte, fortsætter ikke, men vil ophøre på et tidspunkt. I det øjeblik vi giver det opmærksomhed, er det allerede under forandring. Teorier beskriver hvordan vi forstår praksis. Det er generaliseringer af virkeligheden. Sokrates's maieuetiske metode,  handler om at stille de rigtige spørgsmål, og derigennem fødes svaret. Den der bliver spurgt, får mulighed for at samle sine tanker og komme med et svar der giver mening. Gennem spørgsmål bliver den anden klogere på sig selv.

Derfor hedder min virksomhed Pratheo. Vi forbinder teori og praksis. 

Pratheo - modellen ©

Pratheo- modellen til arbejdspladser

PRATHEO er, som forklaret ovenfor, en sammentrækning af PRAxis & THEoria. Modellen viser 4 kerneelementer, som er dialektisk forbundet, hvilket vil sige, at de påvirker hinanden og ikke kan stå alene. Missionen er det, som en arbejdsplads forpligter sig til at levere og overholde. Visionen er det, som en arbejdsplads drømmer om at realisere. Politik er det, som er afhængig af den siddende regering, regionsråd og kommunalbestyrelser. Værdigrundlaget er det, som har betydning for måden den enkelte arbejdsplads eksekverer på. Modellen er udviklet af Janne Mette Richter. 


Hvorfor ser logoet ud som det gør? 

Logoet er ved første øjekast et hjerte. Men kigger du nærmere, ser du en sti, der symboliserer de bølger enhver tilværelse byder på. Eller to bjerge der skal bestiges. Stien former et hjerte, fordi Pratheo's fornemmeste opgave er at kunne favne alt det, der opstår i en supervisions-samtale. Intet er for stort eller for småt at lytte til. Supervision er en lærings- og udviklingssamtale, der fremmer din trivsel i hverdagen og på arbejdspladsen. Supervision om personlig udvikling og sorgprocesser handler om at få det godt og få hjælp til at komme igennem en svær sorgproces. Derfor er det helt naturligt at logoet rummer et hjerte som udtryk for professionel omsorg.